Trade-mark Agent Details

YUE KATIE WANG

(SHAPIRO COHEN LLP) SUITE 830,TOWER B 555 LEGGET DRIVE OTTAWA

ONTARIO

K2K2X3

613-232-5300

613-563-9231

kwang@shapirocohen.com

Date modified: