Trade-mark Agent Details

GREGORY A. PIASETZKI

(PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP) 120 ADELAIDE STREET WEST SUITE 2308 TORONTO

ONTARIO

M5H1T1

416-955-0050

416-955-0053

gpiasetzki@pnklaw.ca

Date modified: